Довідник директора школи

Сертифікат на публікацію


Трикутник партнерства. З досвіду роботи про співпрацю  батьків, учнів, учителів.

ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
1.Патрикеєва О. STEM-освіта : умови впровадження у навчальних закладах / О. Патрикеєва // Управління освітою .- 2017 .- № 1 .- С. 28-31

2.Дяченко С. Становлення нової української школи : яким реформам бути? / С. Дяченко // Українська мова та література .- 2017 .- № 1-2 .- С. 49-52

3.Біленко І. Початкова школа в контексті інноваційних освітніх змін : використання сучасних технологій, форм та методів у початковій освіті / І. Біленко // Методист .- 2017 .- № 2 .- С. 3-7

4.Желєзнова Т.П. Упровадження європейських стандартів превентивної освіти / Т.П. Желєзнова // Основи здоров'я .- 2017 .- № 1 .- С. 19-24

5.Гузик Н.В. Природні задатки таланту - орієнтир компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти / Н.В. Гузик // Управління школою .- 2017 .- № 4-6 .- С. 2-16

6.Найближче майбутнє профільної освіти : проект Типових навчальних планів : роз'яснення МОН України // Завуч .- 2017 .- № 4 .- С. 4-7

7.Цуркан Н. Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах модернізації початкової освіти / Н. Цуркан // Початкова школа .- 2017 .- № 3 .- С. 57-58

8.Кузь В.Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В.Г. Кузь // Педагогіка і психологія .- 2017 .- № 1 .- С. 21-26

9.Андрієвський Б. Педагогічні аспекти сучасної початкової школи / Б. Андрієвський // Початкова школа .- 2017 .- № 4 .- С. 3-4

10.Вєтров С. Тьютор : хто це і навіщо потрібен / С. Вєтров // Школа .- 2017 .- № 4 .- С. 3-9

11.Пеняєв С. Концепція НУШ (нової української школи) : чому варто доопрацювати / С. Пеняєв // Сучасна школа України .- 2017 .- № 5 .- С. 51-58

12.Цимбалару А. Всеукраїнський експеримент як невід'ємний складник прогресивних змін в системі початкової освіти / А. Цимбалару // Початкова школа .- 2017 .- № 6 .- С. 1-4
13.Якою буде нова українська школа : 9 ключових ідей нової української школи, Сучасне освітнє середовище,10 ключових компетентностей нової української школи,Які зміни чекають на старшокласників // Школа .- 2017 .- № 2 .- С. 2-13

14.Чому "змішане навчання" врятує освіту // Школа .- 2017 .- № 2 .- С. 32-37

15.Кожен може долучитися до змін : стартувала обговорення програм базової школи. Роз'яснення Міністерства освіти і науки України // Управління освітою .- 2017 .- № 3 .- С. 17-19

16.Крок до змін : новації у проекті типового навчального плану для учнів 10-11-х класів. Роз'яснення Міністерства освіти і науки України // Управління освітою .- 2017 .- № 3 .- С. 20-23

17.Кучеренко А. Реформа шкільної освіти та екстернат / А. Кучеренко // Шкільна бібліотека. Плюс .- 2017 .- № 7-8 .- С. 2-4

18.Гриневич Л.М., Молчанова Н. Кваліфікація вчителя - найбільший виклик для нас / Л.М. Гриневич, Н. Молчанова // Педагогічна майстерня .- 2017 .- № 5 .- С. 2-5

19.Черних О. Діти в цифрову еру : ключові компетентності / О. Черних // Школа .- 2017 .- № 5 .- С. 18-30

20.Як подружити школу із соціальними медіа // Сучасна школа України .- 2017 .- № 6 .- С. 4-9


1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991.
2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. — Львів: Світ, 1990.
3. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української
мови. — К.: АртЕк, 1999.
4. Волощак М. Неправильно — правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К.,
2000.
5. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К.: А. С. К., 2000.

6. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. — К.: Видавничий центр "Просвіта", 2000.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар